Εξαγορές και συγχωνεύσεις, αιτίες και αποτελέσματα.

@inproceedings{2011,
  title={Εξαγορές και συγχωνεύσεις, αιτίες και αποτελέσματα.},
  author={Μιχαήλ Μελετιάδης},
  year={2011}
}