ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΑΣΚΟΡΒΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΣΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΟΠΥΡΗΝΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ (ΦΑΓΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ, ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟ...

@inproceedings{1989,
  title={ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΑΣΚΟΡΒΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΣΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΟΠΥΡΗΝΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ (ΦΑΓΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ, ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟ...},
  author={Ευφροσυνη Βοττα},
  year={1989}
}