Δομή και ρύθμιση γονιδίων των νοντουλινών στα φυμάτια του Lotus japonicus

@inproceedings{2001,
  title={Δομή και ρύθμιση γονιδίων των νοντουλινών στα φυμάτια του Lotus japonicus},
  author={Εμμανουήλ Φλεμετάκης},
  year={2001}
}