Διαδικτυακές πλατφόρμες, Μελέτη περίπτωσης: ηλεκτρονικό κατάστημα Nak Shoes

@inproceedings{2018,
  title={Διαδικτυακές πλατφόρμες, Μελέτη περίπτωσης: ηλεκτρονικό κατάστημα Nak Shoes},
  author={Ηλίας Ε. Μάλλης},
  year={2018}
}

Similar Papers

Loading similar papers…