Γέφυρα Τοξοτή στον ποταμό Γιάμπολη της Σάντας

@inproceedings{1982,
  title={Γέφυρα Τοξοτή στον ποταμό Γιάμπολη της Σάντας},
  author={Εύξεινος Λέσχη Βέροιας},
  year={1982}
}