Βιβλιογραφική επισκόπηση των όξινων χρωμάτων. Μελέτη των όρων βαφής με το όξινο χρώμα ACID YELLOW 9

@inproceedings{2014,
  title={Βιβλιογραφική επισκόπηση των όξινων χρωμάτων. Μελέτη των όρων βαφής με το όξινο χρώμα ACID YELLOW 9},
  author={Ιουλιάνα Μουράτη},
  year={2014}
}
From the beginning of the creation of synthetic colors, generations of chemicals were devoted to their designing challenge on a series of substrates and in methods of their application which is testified by the multitude and innovation of color on industrial and consumer needs. In particular, the acid colors paint protein and polyamide fibers in acidic dye bath. They are usually sodium salts of sulfonic acids or carboxylic acids rarely, so are anionic in aqueous solution. The acid colors with… CONTINUE READING

Similar Papers

Loading similar papers…