Αποτύπωση, αποτίμηση και επεμβάσεις σε λιθόδμητο κτήριο στη Βλαχοκερασιά Αρκαδίας

@inproceedings{2011,
  title={Αποτύπωση, αποτίμηση και επεμβάσεις σε λιθόδμητο κτήριο στη Βλαχοκερασιά Αρκαδίας},
  author={Μαγδαληνή Κ. Μπρούσαλη and Magdalini K. Brousali},
  year={2011}
}