Ανάλυση των εννοιών της αξιολόγησης και της αποτελεσματικότητας της σχολικής μονάδας: ο ρόλος τους στη βελτίωση του σχολικού έργου

@inproceedings{Tsirogianni2015,
  title={Ανάλυση των εννοιών της αξιολόγησης και της αποτελεσματικότητας της σχολικής μονάδας: ο ρόλος τους στη βελτίωση του σχολικού έργου},
  author={Effrosyni Tsirogianni},
  year={2015}
}
-- This thesis is entitled "Analysis of the concepts of evaluation and the effectiveness of the school unit and their roles in improving the school project". This paper, as it is obvious, concerns the concepts of evaluation and effectiveness. It is implemented by relating these concepts to the field of education and the project of schools as well as the way they affect its improvement. At the end of this study the recorded conclusions are important and they are related to the concepts of… CONTINUE READING