Ανάλυση της επιρροής της αβεβαιότητας των παραμέτρων στις αποτιμήσεις επικινδυνότητας οδικών σηράγγων

@inproceedings{2013,
  title={Ανάλυση της επιρροής της αβεβαιότητας των παραμέτρων στις αποτιμήσεις επικινδυνότητας οδικών σηράγγων},
  author={Άρης Π. Παππάς and Aris P. Pappas},
  year={2013}
}