Ανάλυση εφαρμογών και ψηφιακών πειστηρίων σε "έξυπνες" κινητές συσκευές

@inproceedings{2018,
  title={Ανάλυση εφαρμογών και ψηφιακών πειστηρίων σε "έξυπνες" κινητές συσκευές},
  author={Στυλιανή Χειλιώτη},
  year={2018}
}