Αισθητήρες χαρτογράφησης παραγωγής

@inproceedings{Fountas2015,
  title={Αισθητήρες χαρτογράφησης παραγωγής},
  author={Spyridon Fountas and Theofanis A. Gemtos and Σ. Φούντας and Θεοφάνης Α. Γέμτος},
  year={2015}
}
Eιδικά Θέματα Γeωργικής Μηχανολογίας [ΠΑΝEΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘEΣΣΑΛΙΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΓEΩΠΟΝΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΓEΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠEΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ]