ΑΛΓΕΒΡΙΚΑΙ ΣΥΓΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΙΣ ΑΒΕΛΙΑΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΕΒΡΩΝ ΤΟΥ BOOLE

@inproceedings{1963,
  title={ΑΛΓΕΒΡΙΚΑΙ ΣΥΓΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΙΣ ΑΒΕΛΙΑΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΕΒΡΩΝ ΤΟΥ BOOLE},
  author={Φρεδοσ Παπαγγελου},
  year={1963}
}