Έρευνα για τα μέλη διδακτικού προσωπικού του Ε.Μ.Π., αναφορικά με τη χρήση της βιβλιοθήκης και την Πληροφοριακή Παιδεία

@inproceedings{2008,
  title={Έρευνα για τα μέλη διδακτικού προσωπικού του Ε.Μ.Π., αναφορικά με τη χρήση της βιβλιοθήκης και την Πληροφοριακή Παιδεία},
  author={Φωτεινή Ευθυμίου and Σπηλιοπαναγιώτης Ζιδρόπουλος and Δημήτρης Κουής and Foteini Efthymiou and Spilios Zidropoulos and Dimitris Kouis},
  year={2008}
}
This study’s aim was to explore the extent to which the library is used and the extent to which cooperation could be developed among an academic library and its membership of academic staff, in the field of information literacy. The Central Library of the National Technical University of Athens served as a case study for this purpose. The study was designed in order to yield results which can be used for the planning, as well as, the implementation of a pertinent project. It involved 30… CONTINUE READING

Similar Papers