Štíhlá i po čtyřicítce - vaříme zdravě

@inproceedings{Kuehrer2005thlIP,
  title={{\vS}t{\'i}hl{\'a} i po {\vc}tyřic{\'i}tce - vař{\'i}me zdravě},
  author={Irene Kuehrer and Elisabeth M. Fischer},
  year={2005}
}

Similar Papers