İskemik İnmede Serum Beyin Natriüretik Peptit Düzeyi ve Mikroproteinüri

@article{Ulvi2013skemikS,
  title={İskemik İnmede Serum Beyin Natri{\"u}retik Peptit D{\"u}zeyi ve Mikroprotein{\"u}ri},
  author={Hızır Ulvi and İlker Bebek and Recep Demir and Lutfu Ozel and Musa D{\"u}d{\"u}kç{\"u} and Recep Ayg{\"u}l},
  journal={Turkiye Klinikleri Tip Bilimleri Dergisi},
  year={2013},
  volume={33},
  pages={366-373}
}
1 Citations