Corpus ID: 146910332

İlköğretim Öğretmen Adaylarının Kültür Algılarının Kültür Alt Boyutlarına Göre İncelenmesi / Researching the Primary Education Candidate Teachers’ Cultural Perceptions According to the Cultural Lower Dimensions

@inproceedings{nl2016lkretimA,
  title={İlk{\"o}ğretim {\"O}ğretmen Adaylarının K{\"u}lt{\"u}r Algılarının K{\"u}lt{\"u}r Alt Boyutlarına G{\"o}re İncelenmesi / Researching the Primary Education Candidate Teachers’ Cultural Perceptions According to the Cultural Lower Dimensions},
  author={İ̇̇hsan {\"U}nl{\"u} and Selçuk Ilgaz and Hakan {\"O}rten},
  year={2016}
}
Bu arastirmada da ilkogretim ogretmen adaylarinin kultur algilari bireyselci ve toplulukcu olarak analiz edilmeye calisilmistir. Calisma nicel arastirma yontemi dogrultusunda betimsel olarak planlanmistir. Bu arastirmada Wasti (2003) tarafindan uyarlamasi yapilan Bireyselcilik-Toplulukculuk Olcegi (BTO) kullanilmistir. Bireyselcilik ve Toplulukculuk olcegi ic tutarlilik katsayisi .82, alt faktorlere ait ic tutarlilik katsayilari ise; yatay toplulukculuk icin .68, yatay bireyselcilik icin .72… Expand
Cross-Cultural Comparison of Teachers' Attitudes Toward Educational Researches: The Case of Turkey and Kosovo
This study aims to a cross-cultural comparison of teachers' attitudes towards educational research in Turkey and Kosovo. The study is carried out according to the descriptive survey model, which isExpand