İkinci Dil Olarak Türkçe Öğretimi için Kelime Bilgisi Ölçeği Uyarlaması

@article{Ate2016kinciDO,
  title={İkinci Dil Olarak T{\"u}rkçe {\"O}ğretimi için Kelime Bilgisi {\"O}lçeği Uyarlaması},
  author={Aysel Ateş},
  journal={Turkish Studies},
  year={2016},
  volume={11},
  pages={95-95}
}
2 Citations