Corpus ID: 178681631

İLKÖĞRETİM OKULU SOSYAL BİLGİLER DERSİ TARİH KONULARININ ÖĞRETİMİNDE HİKAYE ANLATIM YÖNTEMİNİN ETKİLİLİĞİ

@inproceedings{imek2004LKRETMOS,
  title={İLK{\"O}ĞRETİM OKULU SOSYAL BİLGİLER DERSİ TARİH KONULARININ {\"O}ĞRETİMİNDE HİKAYE ANLATIM Y{\"O}NTEMİNİN ETKİLİLİĞİ},
  author={Ahmet Bahadır Şimşek},
  year={2004}
}
Ilkogretim 6. ve 7. sinif Sosyal Bilgiler dersi tarih konularinin islenmesinde hikâye anlatim yontemi ile duz anlatim yonteminin ogrencilerin erisileri uzerindeki etkisini olcmenin amaclandigi bu arastirmada, asagidaki sorulara cevap aranmistir. Hikâye anlatim yontemi, ilkogretim 6. ve 7. sinif Sosyal Bilgiler dersi tarih konularinin ogretilmesinde geleneksel yonteme gore; a. Bilgi Duzeyinde, b. Kavrama Duzeyinde, c. Toplam ogrenci erisilerinde daha basarili midir? Arastirmada bu sorulara cevap… Expand
Sosyal Bilgiler Öğretimi: Öğretmenim Bana Hikaye Anlatır mısın?
Icinde bulunan zamandan farkli bir zamandaki insanlari ve olaylari ogrenmek icin hikâyeler ogrenme surecini aktif ve anlamli kilabilir. Ogrenciler gecmis ve simdi arasinda baglantilar kurma, zamanExpand
Tarih Derslerinde Bir Öğretim Materyali: Edebî Ürünler
Destan, hikâye, menkibe, siir, roman vb. tarih ogretmenlerinin derslerinde yararlanabilecekleri edebi urunlerdir. Edebi urunler, tarih derslerinin sikici oldugunu dusunen ve tarih dersine karsiExpand
Integrating social studies with mathematics through children’s literature Çocuk edebiyatı aracılığıyla sosyal bilgilerin matematikle bütünleştirilmesi
Teachers should take into account students’ natural dispositions in order that elementary school students can explore themselves and the world in which they live. In this respect, it is suggestedExpand
Determining Methods Used By Prospective Teachers Of Social Studies In Teaching About Historical Topics
Attainments about history and historical topics constitute one of important parts of Social Studies curricula. This curricula prepared with a constructivist approach should be applied in the light ofExpand
A QUALITATIVE STUDY ABOUT THE BOOKS SOCIAL STUDIES PRESERVICE TEACHERS READ ABOUT THEIR FIELD
Using literary works written in such various styles as novel, story and poem to facilitate understanding and learning the historical subjects in social studies course is effective. As the socialExpand
Analyzing Students' Views about Mathematics Teaching through Stories and Story Generation Process.
The purpose of this study is to investigate primary mathematics education students’ views about mathematics teaching through stories and the story generation process. To this end, the study attemptsExpand

References

SHOWING 1-3 OF 3 REFERENCES
Tarihî Roman ı n Dinamikleri ve Son On Be ş Y ı lda Tarihî Romanlar
  • Türk Yurdu Dergisi
  • 2000
Kolektif Kimlik İ n ş a Arac ı Olarak Tarihî Roman
  • İ lkö ğ retim Sosyal Bilgiler Dersinin Ö ğ retiminde Hikâye Anlat ı m Yönteminin ( Storytelling ) Kullan ı m ı . Yay ı mlanmam ış Yüksek Lisans Tezi
  • 1998
Tahkiyeli Eserlerde Tema ( Çev . A . Nur İ slam )
  • ( Tarihsiz ) . Anadolu Ş ehir Adlar ı
  • 1998