İŞ BİRLİKLİ ÖĞRENME TEKNİKLERİNİN TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE BAŞARI, TUTUM VE UYGULAMALARA YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİYLE İLİŞKİSİ

@inproceedings{Kardas2015B,
  title={İŞ BİRLİKLİ {\"O}ĞRENME TEKNİKLERİNİN T{\"U}RKÇE {\"O}ĞRETİMİNDE BAŞARI, TUTUM VE UYGULAMALARA Y{\"O}NELİK {\"O}ĞRENCİ G{\"O}R{\"U}ŞLERİYLE İLİŞKİSİ},
  author={Mehmet Kardas and Seda Cemal},
  year={2015}
}