• History
  • Published 2008

Úzkost a naděje v díle Bohuslava Reynka

@inproceedings{Kolkov2008zkostAN,
  title={{\'U}zkost a naděje v d{\'i}le Bohuslava Reynka},
  author={Jana Kol{\'a}ř{\'i}kov{\'a}},
  year={2008}
}
Prace se zaměřuje na popsani vývoje tematu uzkosti a naděje v basnickem dile Bohuslava Reynka, na proměnu výrazových protředků i temat, a to v průřezu celým jeho dilem. Prace dale pojednava o souvislosti barev, jež hraji v Reynkově dile důležitou roli, s psychickým stavem clověka, a kratce take představuje Reynka jako mnohostranneho umělce, nejen basnika.