Corpus ID: 164960449

Úloha státní správy a samosprávy v řešení obchodní vybavenosti

@inproceedings{Schneider2009lohaSS,
  title={{\'U}loha st{\'a}tn{\'i} spr{\'a}vy a samospr{\'a}vy v ře{\vs}en{\'i} obchodn{\'i} vybavenosti},
  author={J. Schneider},
  year={2009}
}
Prace analyzuje možnosti samospravy a statni spravy ovlivnit obchodni vybavenost. Dava do kontrastu tyto možnosti se zajmy a postupy tržnich subjektů zabývajicich se maloobchodem. Sirokou skalu možných interakci mezi veřejným sektorem a trhem v teto oblasti doklada na konkretnich přikladech z praxe. Tyto přiklady zaroveň ukazuji změny v trendech a struktuře maloobchodni vybavenosti v Ceske republice.