Corpus ID: 87652118

Újabb adatok egyes páncélosatka-családok (Acari: Oribatida) fajainak erdélyi (Románia) előfordulásaihoz

@inproceedings{Sutk2015jabbAE,
  title={{\'U}jabb adatok egyes p{\'a}nc{\'e}losatka-csal{\'a}dok (Acari: Oribatida) fajainak erd{\'e}lyi (Rom{\'a}nia) előfordul{\'a}saihoz},
  author={Anita Sut{\'a}k and Jenő Kontsch{\'a}n},
  year={2015}
}