Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ile Örgütsel Bağlılık ve Mesleğe Bağlılık Arasındaki İlişkilerin Araştırılması

@inproceedings{Aslan2008rgtselVD,
 title={{\"O}rg{\"u}tsel Vatandaşlık Davranışı ile {\"O}rg{\"u}tsel Bağlılık ve Mesleğe Bağlılık Arasındaki İlişkilerin Araştırılması},
 author={Şebnem Aslan},
 year={2008}
}
Arastirmanin temel amaci, orgutsel vatandaslik davranisi (OVD) ile orgutsel baglilik ve meslege baglilik arasindaki iliskiyi ortaya koymaktir. Bu amacla, Afyon ilinde cesitli hastanelerde calisan toplam 225 hemsireyle arastirma yapilmistir. Arastirmanin sonucunda; hemsirelerin meslege duygusal bagliliklariyla, OVD’i arasinda pozitif yonde anlamli iliski tespit edilmistir. Ancak hemsirelerin orgute bagliliklariyla OVD’i arasinda anlamli bir iliski tespit edilememistir. Diger boyutlar arastirmada… CONTINUE READING

Citations

Publications citing this paper.
SHOWING 1-10 OF 18 CITATIONS

References

Publications referenced by this paper.
SHOWING 1-10 OF 29 REFERENCES

Hastanelerde Çalı ş an Hekimler ile Hem ş irelerin Örgütlerine Ba ğ lılıklarına İ li ş kin Görü ş lerinin De ğ erlendirilmesi ”

ACUNER Mukaddes, SARP Ahmet M., Nilgün ve ÖNDER, R. Ömer
 • Personnel Psychology
 • 2003

ve ARSLAN , Hediye , ( 2008 ) , “ Kadın Do ğ um Kliniklerinde Çalı ş an Ebe ve Hem ş irelerin Profesyonelliklerini Etkileyen Faktörler ”

Ğ BEYDA, D Kerime
 • Fırat Sa ğ lık Hizmetleri Dergisi
 • 2003

ve SCARPELLO , Vida ( 1994 ) , “ A Longitudinal Assessment of The Determinant Relationship Between Employee Commitments to The Occupation and The Organization ”

J Robert
 • Journal of Organizational Behavior
 • 2000

Örgütsel Vatanda ş lık Davranı ş ı : Farklı Ölçeklerin Uygulanabilirli ğ ine İ li ş kin Bir Çalı ş ma ” , 8

Ö. Janset İŞ BA Ş I
 • Administrative Science Quarterly
 • 2000

Reflections on The Study and Relevance of Organizational Commitment ”

W. Dennis
 • Human Resource Management Review
 • 1998