ÖRGÜTSEL DEĞİŞİME UYUM: SPOR BİLİMLERİ ALANINDA ÇALIŞAN AKADEMİK PERSONELLER ÜZE

@article{Caz2017RGTSELDU,
  title={{\"O}RG{\"U}TSEL DEĞİŞİME UYUM: SPOR BİLİMLERİ ALANINDA ÇALIŞAN AKADEMİK PERSONELLER {\"U}ZE},
  author={Çağdaş Caz},
  journal={The Journal of Academic Social Science Studies},
  year={2017},
  volume={5},
  pages={489-496}
}
  • Çağdaş Caz
  • Published 2017
  • The Journal of Academic Social Science Studies