Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği (ÖMYTÖ) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışm

@article{Kahramanolu2018retmenlikMY,
  title={{\"O}ğretmenlik Mesleğine Y{\"o}nelik Tutum {\"O}lçeği ({\"O}MYT{\"O}) Geçerlik ve G{\"u}venirlik Çalışm},
  author={Recep Kahramanoğlu},
  journal={Turkish Studies},
  year={2018},
  volume={13},
  pages={1669-1686}
}