Corpus ID: 143104298

Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeylerine Yöneticilerinin Etik Liderlik ve Örgütsel Adalet Davranışlarının Etkisi

@article{Uurlu2011retmenlerinB,
  title={{\"O}ğretmenlerin {\"O}rg{\"u}tsel Bağlılık D{\"u}zeylerine Y{\"o}neticilerinin Etik Liderlik ve {\"O}rg{\"u}tsel Adalet Davranışlarının Etkisi},
  author={Celal Teyyar Uğurlu and Mehmet {\"U}st{\"u}ner},
  journal={Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-hacettepe University Journal of Education},
  year={2011},
  volume={41}
}
The Relationship Between School Principals' Leadership and Teachers' Organisational Commitment: A Systematic Review
Bu arastirmanin amaci okul mudurlerinin liderlik davranislari ile ogretmenlerin orgutsel bagliligi arasindaki iliskilere yonelik yurutulmus calismalarin sistematik acidan analizini yapmaktir. BuExpand
Meta-Analysis Study on Organizational Outcomes of Ethical Leadership
The aim of this study is to synthesize the results of the studies examining the relationship between ethical leadership and organizational justice, organizational commitment, organizational trust,Expand
Teachers' Opinions on Ethical and Unethical Leadership: A Phenomenological Research = Etik ve Etik Disi Liderlige Iliskin Ögretmen Görüsleri: Fenomenolojik Bir Arastirma.
This study aims to reveal teachers’ opinions regarding ethical and unethical leadership. A phenomenological research design was used in the study. Purposeful sampling technique was used to determineExpand
Örgütsel Adalet ve Örgütsel Güvenin İşe Adanmışlık Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi: Alanya Belediyesi Çalışanları Üzerine Bir Araştırma (Determining the Effects of Organizational Justice and Organizational Trust on Job Engagement: A Study on Alanya Municipality Employees)
Yöntem – Araştırmada örgütsel adalet algısının belirlenmesinde Niehoff ve Moorman (1993)’ın geliştirmiş olduğu Örgütsel Adalet Ölçeği, Örgütsel Güven algısının belirlenmesinde Adams (2004)’ünExpand
Etik Liderlik ve Örgütsel Adalet: İletişim Tatmininin Aracı Rolü
Öz: Gerek kurumsal yönetişim gerekse stratejik yönetim uygulamalarında liderlerin etik karar alma süreçleri giderek daha fazla dikkat çekmektedir. Adil ve yüksek etik standartlara uygun davranan etikExpand
İzmir İktisat Dergisi
This study examines the connection among ethical leadership, organizational justice, psychological well-being, as well as performance of employees. The research was conducted with 290 participantsExpand
The Consequences of Ethical Leadership in Terms of Employees and Organizations: A Conceptual Examination
Today, due to the ethical scandals, the ethical issue and the ethical leadership concept in businesses have started to gain more importance for enterprises. However, the concept and characteristicsExpand
The Impacts Of Ethical Leadership On The Employee Psychological Well-Being: The Mediating Role Of Interactional Justice
This study examines the connection among ethical leadership, organizational justice, psychological well-being, as well as performance of employees. The research was conducted with 290 participantsExpand
Examining Leadership Articles: Which Characteristics and How Leadership Comprises?
Bu arastirmada, Turkiye’deki bilimsel dergilerde yayinlanan liderlik konulu makalelerin; calisma alanlarinin, kullanilan yontem ve orneklem buyuklugu gibi metodolojik ozelliklerinin, calismalarinExpand
LİSELERDE ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL KİMLİK VE ÖRGÜTSEL İMAJ ALGILARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARINA ETKİSİ
Bu arastirmanin genel amaci lise ogretmenlerinin orgutsel imaj ve orgutsel kimlik algilarinin orgutsel bagliliklarina etkisini belirlemektir. Iliskisel tarama modelinde olan bu arastirmanin evreniniExpand
...
1
2
3
...