Corpus ID: 179130758

ÖĞRETİM KADEMELERİNE GÖRE ÖĞRENCİLERİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME DÜZEYLERİ

@inproceedings{Korkmaz2009RETMKG,
  title={{\"O}ĞRETİM KADEMELERİNE G{\"O}RE {\"O}ĞRENCİLERİN ELEŞTİREL D{\"U}Ş{\"U}NME D{\"U}ZEYLERİ},
  author={{\"O}. Korkmaz and R. Yeşil},
  year={2009}
}
Bu arastirmanin amaci; ilkogretim, ortaogretim ve yuksekogretim kademesi sonlarinda ogrencilerin elestirel dusunme duzeylerini belirlemektir. Arastirma, betimsel bir calismadir ve tarama modelinde yurutulmustur. Calisma grubunu ilkogretim 8. siniftan 110, Lise 12. siniftan 145 ve yuksek ogretim 4. siniftan 140 olmak uzere toplam 395 ogrenci olusturmaktadir. Arastirma verileri, literatur taramasi ve California Elestirel Dusunme Egilimi Olcegi ile kaynak gruplardan toplanmistir. Olcegin ic… Expand
Comparison of Critical Thinking Dispositions of Prospective Teachers.
Critical Thinking Dispositions of Pre-Service Teachers.
...
1
2
...