Çocuk Yoğun Bakim Ünitesinde Ventilatör İlişkili Pnömoni Tanisinda Endotrakeal Aspirat Kültürünün Değerinin Geriye Dönük Olarak İncelenmesi

@inproceedings{Bulgan2015ocukYB,
  title={Çocuk Yoğun Bakim {\"U}nitesinde Ventilat{\"o}r İlişkili Pn{\"o}moni Tanisinda Endotrakeal Aspirat K{\"u}lt{\"u}r{\"u}n{\"u}n Değerinin Geriye D{\"o}n{\"u}k Olarak İncelenmesi},
  author={Mustafa Bulgan and Merve T{\"u}rkay},
  year={2015}
}

From This Paper

Topics from this paper.