Corpus ID: 191118597

Ångest i TV-soffan : en uppsats om människans existens

@inproceedings{Blomqvist2001ngestIT,
  title={{\AA}ngest i TV-soffan : en uppsats om m{\"a}nniskans existens},
  author={Ingrid Blomqvist},
  year={2001}
}
Med hjalp av den fenomenologiska metoden visade det sig att fenomenet TV innehaller angest. Programformen sapa serverar sina tittare en existentiell angest. I sport bjuds tittaren pa patologisk ang ...