• History
  • Published 1988

Åldring av tätskikt på tak : jämförelse mellan olika åldringsmetoder

@inproceedings{Sandberg1988ldringAT,
  title={{\AA}ldring av t{\"a}tskikt p{\aa} tak : j{\"a}mf{\"o}relse mellan olika {\aa}ldringsmetoder},
  author={Per Ingvar Sandberg},
  year={1988}
}