Änderungen des Gehaltes an Sulfhydryl-Gruppen während der Pollenmeiose und Pollenentwicklung

@article{Linskens2008nderungenDG,
 title={{\"A}nderungen des Gehaltes an Sulfhydryl-Gruppen w{\"a}hrend der Pollenmeiose und Pollenentwicklung},
 author={H. F. Linskens and J. A. M. Schrauwen},
 journal={Biologia Plantarum},
 year={2008},
 volume={5},
 pages={239-248}
}
Abstract1.Délka prašníků není uLilium henryi ukazatelem uvnitř v prašnících probíhajících stadií meiose a tvorby pylu. Existují signifikantní rozdíly mezi délkou prašníků téhož cytologického stadia v různých obdobích vegetační periody.2.Amperometrickou titrací při 0° C v dusíkové atmosféře byly během dvou vegetačních období zjištěny v extraktech z tapeta a archesporu cyklické změny v obsahu thiolových skupin. Obsah sulfhydrylů vztažený na dusík vykazoval synchronní maxima v pachytenu a po vytvo… 

References

SHOWING 1-10 OF 21 REFERENCES
Thiol Groups and Morphogensis
TLDR
The purpose of this communication is to summarize the results obtained in further experiments made on Acetabularia, amphibian eggs and regenerating animals (axolotl tadpoles, planarians).
Studies of the mitotic figure
TLDR
The present investigation is the first of a group analyzing central body behavior in a variety of cell types in diverse organisms, for the purpose of ascertaining in each case whether the central body behaves like that of Echinarachnius eggs or like a typical centriole, such as that found in many spermatocytes.
Determination of Sulfhydryl Groups
TLDR
In the decade following Hopkins’ rediscovery and study of the tripeptide, glutathione, thiol groups, they were regarded by many biochemists and physiologists as the key to metabolic regulation.
Variations in Sulfhydryl Concentration During Microsporocyte Meiosis in the Anthers of Lilium and Trillium
 • H. Stern
 • Biology, Medicine
  The Journal of biophysical and biochemical cytology
 • 1958
Anthers of lily and trillium were followed with respect to variations in protein and soluble sulfhydryls during meiosis and mitosis of the sporogenous tissue. In lily, the meiotic and mitotic cycles
CHAPTER 1 – Meiosis
...
...