[observations on Explanted Chrysoid Hepatoma].

  • D Kowalewska
  • Published 1963 in Postepy higieny i medycyny doswiadczalnej