[diagnostic Errors in Myxedema and Hypothyroidism].

@article{REZNITSKAIA1964diagnosticEI,
  title={[diagnostic Errors in Myxedema and Hypothyroidism].},
  author={E Ia REZNITSKAIA and R Ia PRIZHBELSKAIA},
  journal={Problemy endokrinologii i gormonoterapii},
  year={1964},
  volume={10},
  pages={55-8}
}