[Xanthomatous melano-schwannoma. A histopathologic analysis of an atypic pigmented skin tumour (author's transl)].