[Vasoxine. A special sympathomimetic substance].

  • K. Naess
  • Published 1970 in
    Tidsskrift for den Norske laegeforening…