[VII Reunió Anual de les Societats Catalanes de Neurofisiologia Clínica i d'Electromiografia].

@article{2015VIIRA,
 title={[VII Reuni{\'o} Anual de les Societats Catalanes de Neurofisiologia Cl{\'i}nica i d'Electromiografia].},
 author={},
 journal={Revista de neurologia},
 year={2015},
 volume={61 4},
 pages={
     183-6
    }
}
 • Published in Revista de neurologia 2015

Similar Papers

Loading similar papers…