[Treatment of myocardial infarction in the field of internal medicine--treatment prior to surgical therapy].

@article{Sakai1981TreatmentOM,
  title={[Treatment of myocardial infarction in the field of internal medicine--treatment prior to surgical therapy].},
  author={Nobuyuki Sakai and Masaki Takeuchi},
  journal={[Kango gijutsu] : [Nursing technique]},
  year={1981},
  volume={27 16},
  pages={2086-90}
}