[Treating skin infections of neonates with Xin-Qing lotions].

@article{Zhang1994TreatingSI,
  title={[Treating skin infections of neonates with Xin-Qing lotions].},
  author={Chen Hui Zhang},
  journal={Zhonghua hu li za zhi = Chinese journal of nursing},
  year={1994},
  volume={29 5},
  pages={308}
}
  • Chen Hui Zhang
  • Published 1994 in
    Zhonghua hu li za zhi = Chinese journal of…