[Transcatheter closure of an aorto-pulmonary septal defect in a case].

@article{Zhu2004TranscatheterCO,
  title={[Transcatheter closure of an aorto-pulmonary septal defect in a case].},
  author={Xian-yang Zhu and Yan Jin and Xiu-min Han and Qi-guang Wang and Wei Quan and Chuan-ju Hou and Ming Yue Wei and Yu-wei Zhang},
  journal={Zhonghua er ke za zhi = Chinese journal of pediatrics},
  year={2004},
  volume={42 7},
  pages={551}
}