[To accumulate experiences widely for reaching the goal through tortuous ways].

@article{Shi2002ToAE,
  title={[To accumulate experiences widely for reaching the goal through tortuous ways].},
  author={Da-zhua Shi},
  journal={Zhongguo Zhong xi yi jie he za zhi Zhongguo Zhongxiyi jiehe zazhi = Chinese journal of integrated traditional and Western medicine},
  year={2002},
  volume={22 2},
  pages={93-4}
}
  • Da-zhua Shi
  • Published 2002 in
    Zhongguo Zhong xi yi jie he za zhi Zhongguo…