[Therapeutic inertia].

@article{Achutti2010TherapeuticI,
  title={[Therapeutic inertia].},
  author={Aloyzio Cechella Achutti},
  journal={Arquivos brasileiros de cardiologia},
  year={2010},
  volume={95 4},
  pages={419-21}
}