[The treatment of obstructive sleep apnea hypopnea syndrome with orthognathic surgery procedures].

@article{Yi2007TheTO,
  title={[The treatment of obstructive sleep apnea hypopnea syndrome with orthognathic surgery procedures].},
  author={Biao Yi},
  journal={Zhonghua kou qiang yi xue za zhi = Zhonghua kouqiang yixue zazhi = Chinese journal of stomatology},
  year={2007},
  volume={42 4},
  pages={210-2}
}
  • Biao Yi
  • Published 2007 in
    Zhonghua kou qiang yi xue za zhi = Zhonghua…