[The influence of palatal plate thickness on functional mandibular movement].

@article{Tsuga1986TheIO,
  title={[The influence of palatal plate thickness on functional mandibular movement].},
  author={Kazuhiro Tsuga and Yoshifumi Nakahara and S Shitozawa and Hidetoshi Tamura and Ken-ichi Matsuda and Motoji Fujioka and Toru Nagasawa and Hiromichi Tsuru},
  journal={Hiroshima Daigaku shigaku zasshi. The Journal of Hiroshima University Dental Society},
  year={1986},
  volume={18 2},
  pages={351-5}
}