[The general side effects of oral contraceptives].

  • T. Pyörälä
  • Published 1973 in Duodecim; laaketieteellinen aikakauskirja