[Surgery of intestinal occlusion].

  • Marko Lempinen
  • Published 1973 in Duodecim; laaketieteellinen aikakauskirja