[Study on the characteristics and risk factors for hand-foot-mouth disease in Guangdong province].

@article{Guo2009StudyOT,
  title={[Study on the characteristics and risk factors for hand-foot-mouth disease in Guangdong province].},
  author={Ru-ning Guo and Zheng-min Zhang and Fen Yang},
  journal={Zhonghua liu xing bing xue za zhi = Zhonghua liuxingbingxue zazhi},
  year={2009},
  volume={30 5},
  pages={530-1}
}