[Study of methods of determining amount of airborne thionyl chloride in the workplace].

@article{Lue2003StudyOM,
  title={[Study of methods of determining amount of airborne thionyl chloride in the workplace].},
  author={Yi Lue and Jiang-guo Li and Dai-li Liu and Zhihua Li and Jiang Yi},
  journal={Zhonghua lao dong wei sheng zhi ye bing za zhi = Zhonghua laodong weisheng zhiyebing zazhi = Chinese journal of industrial hygiene and occupational diseases},
  year={2003},
  volume={21 3},
  pages={240}
}