[Studies of mechanocardiography in Keshan disease (author's transl)].

  • Dianren Xia
  • Published 1980 in Zhonghua xin xue guan bing za zhi