[Specialism in radiology].

  • S Mustakallio
  • Published 1951 in Duodecim; laaketieteellinen aikakauskirja