[Self care in the prevention of diarrhea].

@article{Wang1992SelfCI,
 title={[Self care in the prevention of diarrhea].},
 author={Ranxiao Frances Wang},
 journal={Zhonghua liu xing bing xue za zhi = Zhonghua liuxingbingxue zazhi},
 year={1992},
 volume={13 4},
 pages={
     233-5
    }
}

Topics from this paper.